Självrengörande glas 

Pilkington Activ eller Emmaboda Glas Bioclean är självrengörande glas så tillvida att det löser upp smutsen och får den att spolas bort varje gång det regnar!

Det aktiva hos glaset är en mikroskopiskt tunn och transparent beläggning med två viktiga egenskaper. Den är hydrofil, det vill säga beläggningen drar till sig vatten och förhindrar droppbildning, så att vattnet lättare rinner av glasytan och spolar bort damm och smuts. Beläggningen är också fotokatalytisk, vilket innebär att den utnyttjar UV-strålnigen för att bryta ner och lösgöra smuts och organiska avlagringar från glasytan.

Eftersom glaset är beroende av vatten och ljus kan det endast användas utvändigt, helst monterat i ett isolerglas. Ett brett takutsprång kan vara ett hinder för regnvattnet. Vid torra perioder kan man spola av glasen med en trädgårdsslang.

På så sätt behövs glasen sällan rengöras, och rengöringen blir mycket enklar än med konventionellt glas. Långa perioder av torka eller kraftigt nersmutsade fönster kan behövas åtgärdas.

Självrengörande glas