Isolerglas 

Treglas-isolerruta i ett PVC-fönster respektive ett träfönster (genomskärning). Även kallad förseglad ruta eller flerglasruta. 

En isolerruta även kallad förseglad ruta eller flerglasruta, är en glasningsenhet bestående av två eller flera planglasskivor med ett visst inbördes avstånd. Dessa är sammanfogade vid kanten så att utrymmet mellan glasskivorna blir helt avstängt från den omgivande atmosfären. En förseglad ruta bestående av två glas kallas tvåglas-isolerruta och en ruta bestående av tre glas kallas treglas-isolerruta.

Isolerrutor började användas på 1950-talet för att förbättra
värmeisoleringsförmågan hos exempelvis ett fönster. I början användes torkad luft mellan rutorna medan moderna isolerglasrutor fylls i regel med argon- eller kryptongas. När en förseglad ruta blir otät uppstår kondens mellan rutorna och isolerrutan måste bytas.

Isolerglas