Om glas 

Energiglas, isolerglas, brandglas, skyddsglas, säkerhetsglas, floatglas, härdat glas... Det är inte lätt att veta vad som är vad och vilket glas du behöver. Vi gör ett försök att bena ut begreppen. Tryck på respektive glastyp för att läsa mer.

Vad är glas? Glasfasad

Glas är ett fast material men har en helt oordnad molekylstruktur som gör att ljus kan passera och vi kan se igenom det. Detta gör glaset unikt i förhållande till andra material.  Glas används dagligen till allt möjligt. Det är hårt men sprött, har bra motståndskraft mot de flesta vätskor, är värmetåligt men chockkänsligt. Alla material har sina typiska egenskaper. Plast t. ex tål inte höga temperaturer, metaller är starka, trä är mjukt etc. Alla egenskaper märks inte lika mycket men kan ändå ha stor betydelse för hur materialet kan användas.

Utmärkande egenskap

Den mest utmärkande egenskapen för glas är att det släpper igenom ljus. Vi ser igenom ett fönster, vi ser innehållet i en flaska eller ett dricksglas. En rad olika användningsområden för glas bygger på detta faktum: fönster, glasögon, kikare, lampor m.m. Ljus kan passera glas utan att förvanskas, det kan vinklas genom linser eller spridas diffust i olika riktningar i t ex lampor.
Glasets goda formbarhet när det är varmt och flytande är en mycket viktig egenskap ur tillverkningssynpunkt. Det kan formas inom ett brett temperaturområde vilket gör det möjligt att tillverka glas i en rad olika processer, från hantverk till helautomatiserad industri. Man kan styra glasets egenskaper så att det passar för olika tillämpningar. Detta gör man genom sitt val av råvaror och proportionerna mellan dessa.

Användningsområde för glas

Glas används t ex som fönster, konst, förpackningar, i byggkonstruktioner, möbler, inom informations- och kommunikationsteknik, elektronik, optik, medicin m m. Glasen har skiftande kemisk sammansättning beroende på vad de ska användas till. De enklaste och billigaste glasen är sodaglas som används till fönster och flaskor. Kristallglas och glas som skyddar mot röntgenstrålar karaktäriseras av att de innehåller en viss mängd tungmetaller som t ex bly. Glas i form av fibrer kan användas t ex i datorkommunikation eller belysning. Även glasull som används för isolering är en form av glasfiber.
Det finns även specialglas som är framtagna för vissa tillämpningar inom exempelvis kemi, elektronik eller optik. Det händer att material kallas glas utan att vara det, t ex plexiglas (som egentligen heter akrylplast).

Viktiga funktionerGlas

 • Värmeisolering
 • Ljustransmission
 • Solskydd
 • Brandskydd
 • Bullerskydd
 • Personsäkerhet
 • Inbrottsskydd
 • Beskjutningsskydd
 • Explosionsskydd
 • Utseende

En glaskonstruktion kan utformas för att klara många olika funktioner. Ju fler funktioner desto mer komplex blir konstruktionen. Det bästa sättet som man kan beskriva en glaskonstruktion på är att ange funktionskrav. De krav som ställs finns i olika myndighetsföreskrifter, branschregler och i byggherrens program för byggnaden.

Olika egenskaper hos glas

 • Densitet
 • Hårdhet
 • Ytstruktur
 • Utvidgning
 • Motståndskraft
 • Hållfasthet