ROT-avdrag vid fönsterrenovering 

Riksdagen antog den 13 maj 2009 regeringens förslag att skatteavdraget för hushållsarbete även ska omfatta reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet. Därmed införs ett husavdrag som inkluderar både ROT-tjänster och de nuvarande hushållsnära tjänsterna.

Sammanfattning av beslutet:

ROT-avdraget innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 30 procent av underlaget på arbetskostnaden, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Detta innebär att om det är två delägare av ett småhus, t ex när man och hustru äger hälften av huset var, kan hushållet få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år.

Vad gäller för fönsterrenovering i bostadsrätt?

På regeringskansliets hemsida står följande; Arbetskostnad för byte av fönster i bostadsrätt berättigar inte till skattereduktion. Däremot ger arbetskostnaden för arbeten på insidan, d.v.s. också mellansidor av fönstren rätt till skattereduktion.

I och med att vissa oklarheter funnits angående om mellansidor av fönstren berättigar till rotavdraget, frågade vi chefsjurist på skatteverket, Pia Blank Thörnroos om saken.

Hon svarade så här: Det är Skatteverkets uppfattning att arbetskostnad för målning av fönster i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion så länge som arbetet inte har utförts på utsidan av fönsterbågen.

Det innebär att om bostadsrättsföreningen är intresserad av att renovera alla sidor samt tilläggsisolera fönstren, kan föreningen stå för utsidan medan resterande arbeten faktureras till den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrättsföreningen kan sedan ge ett bidrag från underhållsfonden på motsvarande belopp till den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Mer lönsamt att renovera fönster än att byta

Rotavdraget gör det än mer lönsamt att renovera och tilläggsisolera fönster än att byta dem.
Ett exempel hur mycket du spar med ROT-avdraget:

Fönsterrenovering Renovglas - "3:e glaset" fönsterislolering
Materialkostnad 2,000:- Materialkostnad 8,000:-
Arbetskostnad 28,000:- Arbetskostnad 22,000:-
Summa: 30,000:- Summa: 30,000:-
ROT-avdrag 14,000:- ROT-avdrag 11,000:-
Kostnad 16,000:- Kostnad 19,000:-

Läs mer om rotavdraget på Regeringskansliets hemsida:

Läs mer om reglerna för hushållsnära tjänster