Fönsterrenovering 

Vi utför alla typer av fönsterrenoveringar. T ex glasbyte, tilläggsisolering med energiglas, omkittning och målning. Läs mer om ROT-avdrag vid fönsterrenovering

Vi har tillsammans med våra samarbetspartners över 20 års erfarenhet av arbete med fönsterrenovering.

Vi har tagit fram och utvecklat egna metoder och system för att renovera fönster. Fönsterrenoverings-systemen syftar till att på ett rationellt sätt kunna renovera fönster till en rimlig kostnad. Vilket förlänger och uppgraderar gamla fönster till samma prestanda som nya moderna fönster.

Detta innebär:

 • Att efter fönsterrenoveringen förlängs livslängden avsevärt.

 • Att det är möjligt att värmeisolera fönstren till samma prestanda som moderna superisolerande fönster.

 • Att du kan Ljudisolera fönstren till 42 dB, som blir mer än en halvering av ljudnivån.

Fönsterrenoveringar är normalt sett kostnadseffektiva åtgärder med mycket varaktiga resultat..

Renovglas

- Det optimala sättet att tilläggsisolera fönster!

En kall fönsterruta stjäl värme från kroppen och ger ett kallt golvdrag i rummet. För att motverka känslan av drag vrider du upp värmen i elementen vilket i sin tur innebär att dina uppvärmningskostnader ökar drastiskt.

RenovglasIsolera fönstren

Lösningen på problemet är att isolera fönstren. Det gör vi genom att montera ett helt förseglat isolerglas eller en tredje glasruta "Renovglas" på insidan av dina fönster. Monteras dessutom ett energiglas i isolerglaskonstruktionen och mellanrummet fylls med argongas erhåller isolerglaskonstruktionen samma prestanda som hos ett modernt nytt energifönster (U-värde = 1,2). Det nya inre glaset blir 6-7 grader varmare, komforten ökar och uppvärmingskostnaden minskar med 20%.

Lönsamt

Att tilläggsisolera dina fönster med Renovglas isolerglas kostar bara en bråkdel av priset för nya fönster. Dessutom spar du på miljön genom att inte byta dina fönster samt att du bevarar det kulturvärde som äldre träfönster har.

Renovglas i korthet:

 • 10 års garanti mot kondens i rutan

 • Testat hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  (motsvarar en förväntad livslängd om 230 år)

 • U-värde 1,2

 • Halverar ljudet som tränger igenom fönstret

 • Beprövat, funnits sedan 1981

Ljudisolering av fönster

Renovbel är vårt varumärke för bullerdämpning av fönster. Metoden har sitt ursprung i Renovglas, vårt märke för energibesparing av fönster. Liksom Renovglas, kan Renovbel ge en hög grad av värmekomfort och besparing, men det som är kännetäckande är den goda ljuddämpningen av fönster.

Renovbel är testat hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avseende dess ljudreducerande egenskaper. Renovbell Bullerisolering

Följande ljudreduktioner har uppmätts:

Renovglas med 4 mm energiglas 36dB Rw
Detta är i första hand en värmeisolering.

Renovglas med 6 mm energiglas 40dB Rw
Kostnadseffektiv lösning som ger både värme- och ljudisolering.

Renovglas med 6 mm lamellglas 42dB Rw
För mer extrema bullerproblem där värmeisolering inte är så viktigt.

Den vanligaste lösningen, med 4 mm energiglas, ger ungefär en halvering av upplevd bullerstörning samtidigt som U-värdet sänks till 1,2. Bullerdämpning med lamellglas ger U-värdet 1,8.

En mycket kostnadseffektiv lösning som vi gärna förespråkar är att montera 6mm energiglas utmed trafikerade vägar och 4mm energiglas i övriga fönster. Vi har nått en reduktion om 40dB Rw för hela konstruktionen vid montering av 6mm energiglas. Då får du dessutom U-värdet 1,2 för samtliga fönster i fastigheten. Det motsvarar nya energifönster och kravet för att få energibidrag.

Renovglas är den mest kostnadseffektiva lösningen för bullerstörningar, då du samtidigt får en mycket effektiv värmeisolering på köpet.

Så här fungerar Renova systemet:

Renova systemetRenovglas är ett extra glas, 3:e glaset som monteras på befintligt innerglas för att förbättra fönstrets värmeisolering, U-värde. Skiktet mellan de innersta glasen fylls med den ofarliga gasen "argon" för ytterligare värmeisolering av fönstren. Metoden som är väl beprövad såväl i fält som i laboratorium och visar att du spar 20% av uppvärmningskostnaden. Renovglas förbättrar värmeisoleringsförmågan "U-värdet" oss fönstren med 60%, från U-värde 3.0 till 1.2 samt minst halverar bullernivån i lägenheten.

Några fördelar:

 • Kallras, kallstrålning och golvdrag försvinner med ett varmare innerglas.

 • Ca: 20% lägre värmekostnad.

 • Minimal förändring av fönstrets utseende.

 • Minst en halvering av bullernivån.

Reklamblad Renovglas

 • Faktablad Renovglas

 • Vad är U-värde?

 • Varför får jag kondens på fönstren?

 • Information om energiglas, solskyddsglas, säkerhetsglas, ljudglas mm

Tester Renovbel

Utöver att produkten är väl beprövad sedan över 20 år så är den dessutom testad i laboratorium, hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vad gäller täthetsprov, åldringsegenskaper och bullervärden. Testerna gav mycket goda resultat, de visade bl.a. att Renovglaset håller tätt i motsvarande 230 år.

Åldrings- och täthetstest

STF tester av ljudisolering

Tester utförda på objekt

Byta yttre fönsterbågen till aluminium

Systemet innebär att ytterbågen byts ut till en strängsprutad aluminiumprofil och karmen bekläds med en profil i bockad eller strängsprutad aluminium. Resultatet blir ett fönster med ett mycket litet underhåll.

Inåtgående fönsterInåtgående fönster - Utbytesbåge med karmbeklädnad

 • Tillverkad av strängpressad aluminium
 • Pulverlackerad i olika kulörer
 • Glasad enligt MTK-normerna
 • Rostfria koppelgångjärn
 • Kan förses med spröjs

Inåtgående fönster

Utåtgående fönster

Pivåhängda fönster

Fönsterdörrar

Lär mer om fönsterrenovering