Golvglas 

Golvglas bör vara av härdat, laminerat glas.

Golvglas utsätts för extrema laster under kort tid som orsakar tillfälliga nedböjningar. Golvglaset får lätt försvagande repor i ytskiktet och man bör därför använda härdat glas med minst tre skikt laminat. Infästningen är avgörande för glasets livslängd.

Glasgolv bör dimensioneras för en belastning på 8 000 N/m2 för offentliga miljöer. För att göra golvglaset halkfritt kan man screentrycka det härdade glaset.