Säkerhetsglas 

Säkerhetsglas är personsäkra glas som används för att förhindra skärskador när personer faller mot glas eller förhindra nedstörtning vid nivåskillnad bakom glaset.

Säkerhetsglas är härdade och/eller laminerade glas i olika kombinationer.