Ljudglas 

Ljudglas kan bestå av enkelglas och av isolerglas.

Laminerat glas med speciella ljuddämpande ljudfolier och tjock glas är effektiva bullerdämpare. Bäst effekt får man om dessa glas används tillsammans i en isolerruta tillsammans med tunga ädelgaser såsom argon, krypton eller blandgas.

Vid ljudreducerande glas varieras glasrutornas tjocklek och inbördes avstånd i en och samma flerglasruta. Ju större avstånd mellan glasen desto högre ljudreduktion erhålls, likaså om ett eller flera tjocka och tunna glas används i samma ruta.

Ljudglas