Brandglas 

Brandglas kan bestå av enkelglas eller av laminerade glas och det går utmärkt att bygga en isolerruta med brandglas.

Brandskyddsglas byggs oftast upp med mellanliggande skikt av vattenglas eller vattengel, som är helt transparent. Vid brand spricker glaset närmast branden men brandskyddsskiktet håller glasbitarna på plats och bildar så en barriär mot flammor och brandgaser. Vanliga brandklasser för brandglas är E30, EI30, EW30E60 och EI60.

Exempel på enkelglas är Pyroswiss och borosilikatglas typ Pyran.