Härdat glas 

Då man härdar glas hettas glasskivan upp till 630 - 650 °C (glasets mjukningstemperatur). På grund av uppvärmningen expanderar glaset. När det är genomvarmt, avkyls det mycket snabbt med luft från ett stort antal munstycken som täcker hela ytan. På så sätt ”fryses” ytan snabbt så att glaset får ett hårt skal.

Härdat glas

Då man härdar glas hettas glasskivan upp till 630 - 650 °C (glasets mjukningstemperatur). På grund av uppvärmningen expanderar glaset. När det är genomvarmt, avkyls det mycket snabbt med luft från ett stort antal munstycken som täcker hela ytan. På så sätt ”fryses” ytan snabbt så att glaset får ett hårt skal.

Eftersom glaset inte har speciellt god värmeledningsförmåga är glasets inre fortfarande mjukt en kort tid. Efter några sekunder svalnar även glasets inre ”kärna” som drar sig samman. Därmed får kärnan dragspänningar och ytan tryckspänningar.

På så sätt byggs permanenta tryckspänningar in i ytan. De mikrosprickor som finns i ytan är så grunda att de inte når ned till det område där dragspänning råder. Eftersom termisk härdning av glas bygger in spänningar i glaset som tar största delen av lasten, kan denna mekanism direkt jämföras med förspänning av betong.

Härdat glas är 4-5 gånger starkare än vanligt glas, men måste hanteras med stor försiktighet under transport och montering. Om ett hörn eller en kant skadas så att man kommer in i det område där det råder dragspänning, utlöses spänningarna i glaset vilket medför att glaset granulerar. Härdat glas är dock inte hårdare än vanligt glas utan repas lika lätt. Det är heller inte styvare utan böjer ut lika mycket som vanligt glas vid belastning.

Härdat glas tål stora temperaturskillnader, ca 280 °C.En vanlig glasskiva klarar max. ca 40 °C temperaturskillnad mellan centrum och kant. Om man slipar glasets kant fint klarar det 80 °C temperaturskillnad. Efter härdning kan inte glaset bearbetas vidare. All tillskärning och bearbetning måste därför utföras före härdning, vilket gör att härdat glas inte är en lagervara.